Mededelingen

De fotoclub staakt de resterende clubavonden in 2021

Als direct gevolg van de afgekondigde overheidsmaatregelen, heeft de fotoclub Sliedrecht besloten het resterende programma van 2021 op te schorten tot 2022.
Wanneer er weer mogelijkheden zijn om bijeen te komen zullen we u dit meteen berichten.

 


 

Aangepast programma

In het programma hebben met ingang van 17 november 2021 aanpassingen plaats gevonden.
Het inleveren van beelden voor de jurering is vervallen.   


 

Maatregel tegen coronavirus

In navolging met overige verenigingen en op aandringen van overheden, zijn wij op dinsdag 9 november 2021 gestart met het controleren van uw QR code.


 
© 2021 Fotoclub Sliedrecht - Alle rechten voorbehouden