Over ons

Algemene informatie Fotoclub Sliedrecht.

Opgericht 8 september 1961 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV); kortweg “De Fotobond”.

Clubavonden en activiteiten:
In de Bibliotheekzaal (zaalnummer 5) van zalencentrum "De Lockhorst"
Sportlaan 1, 3363 AT  Sliedrecht

Routebeschrijving naar onze locatie.

Bijeenkomsten, met uitzondering van de zomermaanden, op de dinsdagavonden vanaf 19:30 uur.
 
Contributie: € 65,00 per kalenderjaar.
Contributie voor nieuwe leden naar rato van inschrijven.
Opzeggen lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat voor 1 november van een kalenderjaar.

Betalingen via IBAN: NL67 INGB 0001 4713 71 t.n.v. Penningmeester Foto- en Filmklub Sliedrecht te Papendrecht.

© De foto's op de website mogen alleen gebruikt worden na overleg met en toestemming van Fotoclub Sliedrecht.
Elividon Grafimedia